Maisto atliekos

Aliejus

Riebalai

Kava

Gyvūninės kilmės biologiškai skaidžias atliekas surenkame konteineriuose 120 l ir 240 l, kurie yra paženklinti, plaunami ir dezinfekuojami pagal patvirtintus reikalavimus.

Surenkame panaudotą visų rūšių maistinį aliejų iš restoranų, kavinių, greitojo maisto užkandinių ir kitų maisto ruošimo vietų į sandarias talpas 30 l ir 60 l.

Panaudotus augalinės ir gyvūninės kilmės riebalus surenkam iš restoranų, kavinių, maisto fabrikų bei kitų maisto gaminimo vietų į sandarias talpas 30 l ir 60 l.

Surenkame kavos tirščius perdirbimui iš prekybos centrų maitinimo įstaigų gamybos įmonių. Kavos atliekoms naudojame plastikinius konteinerius 40 l talpos.

 

Kilus klausimams dėl mūsų teikiamų paslaugų,

maloniai kviečiame pabendrauti »

 

GARANTUOJAME:


Paslaugų kokybę atitinkančią Europos
teisės aktų reikalavimams;

Laiku atliktą darbą už prieinamą kainą;

Profesionalūs specialistai atliks atliekų išvežimo ir
utilizavimo darbus per trumpiausią laiką.

 

PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIAI:

Atvykstame savo transportu,
pagal suderintą grafiką.
Turime bendrosios civilinės
atsakomybės draudimą.
Veterinarinis patvirtinimas
Nr. LT 26-908, 2005-05-12
Sertifikuoti specialistai. Jau aptarnavome 6867 įmones Veikla vykdoma pagal Europos
parlamento ir tarybos (EB) reglamentą
Nr. (EB) 1069/2009 , (ES) Nr. 142/2011
Dirbame visoje Lietuvoje Daugiau negu 12 metų patirties Kokybės vadybos sistemą
ISO 9001
Aplinkosaugos vadybos sistemą
ISO 14001
Darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistemą
OHSAS 18001

 

 

   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-466, viešojo maitinimo įmonėms šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), nurodytus reglamento (EB) 1069/2009 2 straipsnio 2 dalies g punkte ir susidariusius teikiant viešojo maitinimo paslaugas, iki jų perdavimo kompostavimo, biologinių dujų gamybos, ŠGP perdirbimo arba kitai ŠGP tvarkymo įmonei rūšiuoti jų susidarymo vietoje, saugoti ir atlikti kitus veiksmus pagal reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo reikalavimus.

Daugiau informacijos apie ŠGP tvarkymą maisto tvarkymo subjekte – šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto tvarkymo subjektuose reikalavimų 12-ame punkte.

Įmonėms bei organizacijoms atsakingai siūlome bendradarbiauti ir lengvai išspręsti ŠGP tvarkymo problemą. Atvykstame savo transportu, klientui patogiu laiku ir išvežame kliento veikloje susidariusias ŠGP atliekas, kurias rūšiuojame. Klientui pageidaujant, aprūpiname reikiamos talpos tara, skirta ŠGP, aliejaus surinkimui. Tara yra ženklinama, plaunama ir dezinfekuojama pagal VET patvirtintus reikalavimus tara.

Aptarnaujame prekybos centrus, maitinimo, gamybos įmones, ligonines, mokyklas, vaikų darželius, kuriuose surenkame:

  • Pasibaigusio galiojimo termino produktus;
  • Maisto gamybos įmonėse ar viešojo maitinimo įstaigose susidariusias maisto atliekas;
  • Konfiskuotus ar ES reikalavimų neatitinkančius produktus, kuriuos būtina sunaikinti. Aptarnaujame muitinių sandėlius, tvarkome reikalingus dokumentus;
  • Naudotą aliejų ir riebalus.

Trečios kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai:

  • paskerstų gyvūnų kūno dalys, kurios, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus, yra tinkamos žmonių maistui, bet tam neskirtos dėl komercinių priežasčių;
  • šalutiniai gyvūniniai produktai, gauti gaminant žmonių maisto produktus, įskaitant kaulus, iš kurių pašalinti riebalai;                                               
  • gyvūniniai maisto produktai arba maisto produktai, kurių sudėtyje yra gyvūninių maisto produktų, išskyrus viešojo maitinimo atliekas, kurie netinka žmonių maistui dėl komercinių priežasčių arba gamybos problemų, įpakavimo arba kitų trūkumų, bet nekelia pavojaus žmonių arba gyvūnų sveikatai;
  • neapdoroti šalutiniai žuvų produktai, gauti iš įmonių, gaminančių žuvų produktus žmonių maistui;
  • viešojo maitinimo atliekos, išskyrus atliekas, surinktas iš tarptautinių transporto priemonių.

Klientus konsultuojame ataskaitų ruošimo bei apskaitos vedimo klausimais. Tvarkome visus reikalingus dokumentus.

Pagal Europos parlamento ir tarybos (EB) reglamentą Nr. (EB) 1069/2009, (ES) Nr. 142/2011 veiklą vykdome visoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Turime veterinarinės ir maisto tarnybos išduotą patvirtinimą Nr. LT26-908 3-ios kategorios šalutinių gyvūninių produktų tvarkymui, galiojantį Europos sąjungos valstybėse. 

Siekiant gerinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei darbuotojų profesionalumą nuolat vykdomi teminiai darbuotojų mokymai. 
1. Esame įsidiegę kokybės vadybos sistemą ISO 9001;
2. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001;
3. Aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001;

 

Atliekų utilizavimo skyrius tel: 8 620 88 436