UAB „Antagutė“ vykdo automobilio pirkimą apklausos raštu būdu. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-353 patvirtintomis „Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės“ taisyklėmis.

PIRKIMO OBJEKTAS

Mikroautobusas

  • kiekis 1 vnt.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

Subsidijos gavėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo kainos vertinimo kriterijų.

PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAS

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. birželio 26 d. 11 val. 30 min., Lietuvos laiku. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI:

Kvietimas 2020 06 01
Pasiulymo forma 2020 06 01