KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

 

UAB „Antagutė“ – partneris, kurio patirtis, kompetencija bei įsipareigojimai yra unikalūs. Esame vertinami dėl savo patikimumo bei darbo kokybės.

Mūsų tikslas – užtikrinti išskirtinį dėmesį bei pagarbą klientui, sukuriant ekologiškus ir racionalius sprendimus.

Klientui esame greitas, efektyvus, novatoriškas partneris, kuris vadovaujasi pažangiausiais kokybės vadybos standartais. Tai leidžia kokybiškai suteikti valymo, atliekų surinkimo ir perdavimo tvarkytojui paslaugas, sukurti ir įrengti higienos priemonių aprūpinimo sistemas.

Savo užsibrėžtus tikslus pasiekiame :

  •   Analizuodami užsakovų poreikius bei įvertindami savo galimybes;
  •  Dirbdami tik su patikimais tiekėjais, siekiant, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos bei jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus;
  • Organizuodami darbuotojų praktinį mokymą ir skatindami kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuodami kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę teikiant kokybišką paslaugą nesukeliant poveikio aplinkai bei ugdydami jų sąmoningumą, užtikrinant darbo vietų saugą sau ir šalia dirbančiam;
  • Su kokybės, aplinkos apsaugos vadybos tikslais bei įsipareigojimais supažindindami įmonės darbuotojus bei tiekėjus ir užsakovus;
  • Tobulindami išteklių vadybą ir gamtinių išteklių bei resursų racionalų panaudojimą;
  •  Darbuotojus supažindinami su teisiniais ir normatyviniais bei organizacijos prisiimtais reikalavimais bei tikrindami šių reikalavimų įgyvendinimą;
  • Planuojant ir vykdant projektų valdymo veiklą, įtraukdami darbuotojus, tiekėjus, darbo vietos lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatindami nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą ir taršos prevenciją;
  •   Nuolat vykdydami nelaimingų atsitikimų prevenciją, skatindami techninių naujovių ir pažangių technologijų taikymą, įrengdami darbo vietas, sudarydami saugią darbo aplinką įmonės darbuotojams ir lankytojams.

Šios politikos įgyvendinimui UAB „Antagutė“ sukūrė prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės bei aplinkos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2001, LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus.

Siekdami nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo, šią politiką nuolat peržiūrime, kad ji išliktų aktuali, o jos įgyvendinimui kiekvienais metais formuojame tikslus ir uždavinius.