UAB ,,Antagutė“ misija – būti lydere teikiamų paslaugų rinkoje. Įmonėje nustatyti principai įgyvendinami kasdieniniu atsidavimu darbui, švaros akcijų inicijavimu. Darbai vykdomi laikantis aukščiausių kokybės standartų, išlaikant įgytą gerą reputaciją.